Sauna

Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen seznámit se s návštěvním řádem, jehož plné znění naleznete zde.

Od pátku 18.12. v souladu s vládním usnesením sauna  UZAVŘENA 

Standardní provozní doba

den muži ženy společná
pondělí 13.00 – 21.00
úterý 13.00 – 21.00
středa 13.00 – 21.00
čtvrtek 13.00 – 21.00
pátek 13.00 – 21.00
sobota 13.00 – 21.00
neděle 13.00 – 21.00

 

Ceník

typ vstupného 1 hod 2 hod permanentka 10 x 1 hod permanentka 10 x 2 hod
dospělí 100,- 170,- 900,- 1500,-
studenti, senioři 80,- 130,- 720,- 1170,-
děti do 15 let 60,- 90,- 540,- 800,-
ZTP, ZTP/P 40,- 70,- 360,- 630,-

Čas je počítán od vyzvednutí po vrácení klíčku od skříňky, při překročení časového limitu nad 5 min.  je účtováno 30 Kč za každých započatých 15 min
Pronájem   1 200,- Kč/ 1 hod     1 800,- Kč/ 2 hod
Zapůjčení prostěradla či ručníku   20,- Kč – dočasně povinné.
Pronájem celé sauny je možný po domluvě i mimo obvyklou provozní dobu. V případě nutnosti roztopení sauny je cena pronájmu 950,- Kč/hod a 1 400,- Kč/2 hod.

Galerie