Sauna

Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen seznámit se s návštěvním řádem, jehož plné znění naleznete zde: Návštěvní řád sauny

Doporučujeme rezervaci termínu předem na tel. 602 238 534 – recepce

Sobotní saunování pro děti od 13 do 15 hod. !
Středa 24.1. veřejnost do 19,30 hod. !!!

Standardní provozní doba

den muži ženy společná
pondělí 15,00 – 21,00
úterý 15,00 – 21,00
středa 15,00 – 21,00
čtvrtek 15,00 – 21,00
pátek 15,00 – 21,00
sobota 13,00 – 15,00 rodiče s dětmi

15,00 – 21,00

neděle 15,00 – 21,00

Ceník

typ vstupného 1 hod 2 hod permanentka 10 x 1 hod permanentka 10 x 2 hod
dospělí 130,- 170,- 1100,- 1500,-
studenti, senioři 100,- 130,- 850,- 1200,-
děti do 15 let 70,- 100,- 600,- 900,-
ZTP, ZTP/P 60,- 90,- 360,- 630,-

Zapůjčení prostěradla či ručníku   30,- Kč 

Čas je počítán od vyzvednutí po vrácení klíčku od skříňky, při překročení časového limitu nad 5 min.  je účtováno 30 Kč za každých započatých 15 min
Pronájem   1 300,- Kč/ 1 hod     2 000,- Kč/ 2 hod
Pronájem celé sauny je možný po domluvě i mimo obvyklou provozní dobu. V případě nutnosti roztopení sauny je cena pronájmu 1 800,- Kč/hod a 2 500,- Kč/2 hod.

Galerie