Plavecké kroužky

Na recepci bazénu nebo na tel. 602 238 534 přijímáme přihlášky na druhý sled plaveckých kroužků, který začíná 12. února. Bližší informace najdete na:

http://www.sporthorice.cz/plavecke-krouzky/